available 24 hours +3188 66 99 666

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze websites. Door onze websites te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Hoewel de informatie op onze websites met grote zorg is samengesteld en getracht wordt deze informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden, kunnen aan deze websites geen rechten worden ontleend. KakesWaal B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op onze websites.

 

Beschikbaarheid:

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Informatie van derden

Dat op onze websites links naar websites van derden worden weergegeven, betekend niet dat wij op deze websites aangeboden producten of diensten aanbevelen. KakesWaal B.V. aanvaart geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze sites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico en wordt niet door KakesWaal B.V. gecontroleerd op juisheid, redelijkheid of volledigheid.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

- expertise
   assignment