24 uur bereikbaar 088 66 99 666

waarderingen

bedrijven en instellingen

Een goede verzekerde som en een duidelijke omschrijving van het bedrijf - beiden verkregen met een taxatierapport van KakesWaal - betekenen een wereld van verschil als schade wordt geleden. Het verschil tussen snel weer kunnen voortzetten van productie en/of processen en het langdurig moeten teleurstellen van uw klanten. Binnen vijf jaar na een grote calamiteit, als een brand, gaat maar liefst de helft van de getroffen bedrijven alsnog failliet. Enerzijds door gebrek aan liquiditeit, door onderverzekering, anderzijds door het gemis van continuïteit, veroorzaakt door het ontbreken van een bedrijfsschadeverzekering.
 
Als ondernemer kunt u zelf een inschatting maken van de mogelijke bedrijfsschade, uw tussenpersoon gaat wellicht een stapje verder maar alleen een specialist kan u zo dicht bij uw werkelijke bedrijfsschaderisico brengen,
dat u zich adequaat tegen verlies en de gevolgen van verlies kunt verzekeren.
Met een correcte premiestelling tot gevolg, essentieel voor een goede bedrijfsvoering.
 
U kunt bij KakesWaal kiezen voor een complete taxatie, van opstallen en inventarissen tot het beschrijven van installaties, processen of zelfs calculeren van bedrijfsschaderisico. Zo brengen wij uw onderneming volledig in kaart, inclusief de gebouwen, de machines, de inventaris en de reconstructie van niet-materiële knowhow, mallen of specifieke gereedschappen.
- expertise opdracht - woningwaarde
   aanvragen (Nh1816)
- vaste taxatie
   opdracht
- offerte aanvragen