24 uur bereikbaar 088 66 99 666

nieuws

Schade bij vriendendienst vaker vergoed
24-04-2015  Wanneer je een vriend of familielid (onbetaald) helpt bij het klussen of verhuizen, klus of help je voor het risico van die vriend of dat familielid. Wanneer er door zo'n vriendendienst schade ontstaat, ben jij daarvoor dus niet aansprakelijk.
 
In het verleden betaalde de verzekering dan ook niet uit bij dit soort schade. Maar dat is inmiddels veranderd. Ook al ben je niet aansprakelijk; je vindt het toch vervelend. Je zou dan ook graag willen dat jouw verzekering de schade vergoedt. En dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker bij vriendendiensten.
 
Afhankelijk van de polis en de verzekeringsmaatschappij wordt de schade deels of helemaal vergoed uit de AVP van de helper. Meestal worden daarbij twee voorwaarden gehanteerd: de schade zou ook kunnen zijn ontstaan als je niet aan het helpen was en de schade moet alleen door jou veroorzaakt zijn. Als je met z’n vieren bijvoorbeeld een zware kast in het trappenhuis net wat te hoog optilt, waardoor er een gat in het plafond komt, vergoedt jouw verzekeraar die schade niet.
 
De rechter neemt ook niet snel aan dat er sprake was van een onrechtmatige daad als er geklust wordt met vrienden onderling. Zelfs niet als er onvoorzichtigheid in het spel was. Zo werd door een rechter bepaald dat een klusser die de klauwhamer op de mond van haar medeklusser liet vallen, niet aansprakelijk was. Ze was weliswaar onvoorzichtig, maar de risico’s die ze nam waren niet zo groot dat er sprake was van een onrechtmatig gedrag richting haar medeklusser.
 
 
 
- woningwaarde
  aanvragen
- taxatie opdracht - offerte aanvragen - expertise opdracht