24 uur bereikbaar 088 66 99 666

nieuws

Onderzoek naar branden in goed geïsoleerde woningen
27-05-2015  Goed geïsoleerde, energiezuinige woningen en passiefhuizen ogen op het eerste gezicht  brandveilig. Echter kan de warmte bij een brand nauwelijks weg door isolatie en een effectieve kierdichting. Hierdoor kunnen bij het ontwikkelen van branden in dergelijke woningen drukpieken ontstaan.
 
Het resultaat is dat naar binnen draaiende deuren moeilijker te openen zijn, er is veel kracht voor nodig. Bewoners in nood kunnen hierdoor minder snel ontsnappen. De drukpieken kunnen bij een beginnende brand oplopen tot enkele honderden Pascal, 100 Pascal (100Pa komt overeen met een druk van 10kg per vierkante meter). De drukpieken ontstaan in de beginfase van de brand. Bij de werkzaamheden die de brandweer verricht zullen de drukpieken grotendeels niet meer aanwezig zijn. Vincent van den Brink, student Architecture, building and planning aan de TU Eindhoven deed hier onderzoek naar. Tijdens het onderzoek werkte van den Brink nauw samen met de Brandweeracademie en voerde het onderzoek uit in opdracht van de Wetenschappelijke Raad Brandweer.  
 
De drukpieken en drukgolven ontstaan tijdens branden in passiefhuizen, onder andere door isolatie- kenmerken zoals dubbele beglazing en de ventilatie van de woning. Hierbij spelen sponningen in kozijnen van ramen en deuren een belangrijke rol. Een andere belangrijke factor die van invloed is op de grootte van de drukpiek tijdens een brand is de Heat Release Rate (de hoeveelheid energie die per tijdseenheid door de brand wordt geproduceerd). Daarnaast is het oppervlak van de brandruimte ook van belang. Vooral in de eerste minuten van de brandontwikkeling komen drukpieken voor.
 
Doordat de bouw en constructie van moderne, goed geïsoleerde en energiezuinige huizen anders is krijgt de brandweer meer en meer te maken met een snelle ontwikkeling van de brand, zodra er plotseling zuurstof bij komt. Het vuur zal hierdoor groter worden. Praktijkexperimenten van Brandweer Nederland en de Brandweeracademie wijzen dit uit.
 
Naar aanleiding van deze experimenten en bevindingen wordt er uitgebreid onderzoek gedaan de komende tijd. In de toekomst zullen er, naar verwachting, meer goed geïsoleerde huizen en passiefhuizen worden gebouwd. Dit vraagt ook om een andere manier van brandbestrijding. Dit heeft invloed op de overleefbaarheid en de vluchtmogelijkheden in (zeer) goed geïsoleerde woningen.  
 
De onderzoeken kunt u nalezen op de website van het Instituut Fysieke Veiligheid, www.ifv.nl.
 
- woningwaarde
  aanvragen
- taxatie opdracht - offerte aanvragen - expertise opdracht