24 uur bereikbaar 088 66 99 666

nieuws

Nieuwe subsidieregeling instandhouding monumenten
01-01-2013  

De subsidieregeling voor instandhouding van monumenten (SIM) is conform het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten 2013 gewijzigd. Het nieuwe besluit bepaald het subsidiebedrag voor instandhouding onder andere aan de hand van de herbouwwaarde van het monument.

De berekening van de subsidie geschiet in de nieuwe regeling aan de hand van ‘noodzakelijk onderhoudskosten’, die worden gesteld als percentage van de herbouwwaarde. Hiervoor geldt dat aangenomen is dat het noodzakelijke onderhoud 3% van de herbouwwaarde betreft over een periode van 6 jaar.

Bij gebouwde monumenten wordt uitgegaan van een maximumbedrag aan subsidiabele kosten. De basis hiervoor is de herbouwwaarde waarvoor een monument verzekerd kan worden. De herbouwwaarde is gekoppeld aan de grootte van het object en de rijkheid ervan. Hoe groter en hoe rijker gedecoreerd, hoe hoger de herbouwwaarde. De subsidie bedraagt maximaal 1,5% van de herbouwwaarde voor de periode van het zesjaren-instandhoudingsplan. In beginsel is 0,5% van de herbouwwaarde per jaar voldoende voor sober onderhoud. Over de periode van een instandhoudingsplan is dat 3% van de herbouwwaarde. De eigenaar betaalt de helft daarvan zelf.

 

REKENVOORBEELD:
Getaxeerde herbouwwaarde = € 10.000.000

Gestelde onderhoudskosten per jaar
€ 10.000.000 X 0,5% = € 50.000

Onderhoudskosten per subsidieperiode
6 jaar x € 50.000 = € 300.000

BRIM subsidie van 50%
50% X € 300.000 = € 150.000


Voor het aanvragen van een subsidie is het noodzakelijk dat een taxateur de herbouwwaarde bepaalt. Expertisebureau Jan Waal Gz is een erkend bureau op het gebied van monumententaxaties. Met grote klanten zoals het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Het Vredespaleis en diverse Kastelen, Landgoederen en Kerken, is jarenlange specialisatie en deskundigheid in huis.

Met een eenvoudige aanpassing op de gebruikelijke taxatierapportage ten behoeve van de verzekering is de taxatie voor monumenten nu te gebruiken voor de subsidieaanvraag én voor de opstalverzekering, waarbij onder- of oververzekering voorkomen wordt en u dus gegarandeerd tegen de juiste waarde verzekerd bent.

Voor meer informatie over een herbouwwaarde-taxatie of een offerte, neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 075-6849020

- woningwaarde
  aanvragen
- taxatie opdracht - offerte aanvragen - expertise opdracht