24 uur bereikbaar 088 66 99 666

nieuws

Daling aantal inbraken, overvallen en straatroven
09-03-2015  Het aantal misdaden met een grote impact op het slachtoffer is ook het afgelopen jaar flink gedaald. Zo vonden er 19% minder (pogingen tot) woninginbraken plaats; zowel het aantal overvallen als het aantal straatroven daalde met 22%. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de nationale politie.
 
Volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie is het succes te danken aan de intensieve samenwerking met alle partners in de veiligheidsketen in de strijd tegen deze vormen van criminaliteit: politie, burgers, woningcorporaties en gemeente. “Als je je met zijn allen inzet op vermindering van deze voor slachtoffers zeer ingrijpende misdaden, dan boek je resultaat. Dat blijkt maar weer uit deze cijfers. Daarom wil ik ook mijn waardering uitspreken voor het harde werk van alle betrokken partijen”, aldus de minister, die verder benadrukte dat de resultaten reden zijn de aanpak voort te zetten.
 
In Nederland werden afgelopen jaar ruim 70.651 woninginbraken of pogingen tot woninginbraken gepleegd. Dat zijn er ongeveer 16.500 duizend minder dan afgelopen jaar. Hiermee is een grote stap gezet om het in 2012 door minister Opstelten gestelde doel - 65.000 inbraken in 2018 – te realiseren. Ook op het gebied van overvallen en straatroven zet de afgelopen jaren ingezette daling zich voort. Het aantal overvallen daalde vorig jaar met bijna 400 tot 1.267, terwijl het  aantal straatroven afnam van 7.002 tot ongeveer 5.500.
 
- woningwaarde
  aanvragen
- taxatie opdracht - offerte aanvragen - expertise opdracht