24 uur bereikbaar 088 66 99 666

nieuws

BTW op arbeid van 6% vervalt vanaf 1 juli 2015
03-03-2015  De regeling voor lager BTW op arbeid was tijdelijk van toepassing volgens de onderstaande formulering:
 
“renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaar na het tijdstip van ingebruikname van die woningen, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waard van deze diensten”

 
Beslissend voor de bepaling van het BTW tarief is het tijdstip waarop de werkzaamheden afgerond zijn. Om het lagere BTW tarief toe te mogen passen moeten de werkzaamheden dan vóór die datum gereed zijn.
Het kan dus van belang zijn om als werkzaamheden later dreigen gereed te zijn dan die datum, om de werkzaamheden die WEL zijn afgerond alvast worden gefactureerd.
 
Stel: een aannemer laat een installateur werkzaamheden uitvoeren. Wanneer deze werkzaamheden vóór 1 juli zijn uitgevoerd moeten deze als ook vóór 1 juli aan de eindklant worden gefactureerd. Wordt door de aannemer pas na 30 juni het hele werk opgeleverd en gefactureerd mag NIET meer het 6% tarief worden gehanteerd, ook niet over de arbeid van de installateur.
 
Dit is te voorkomen door, in dit geval, de installatie werkzaamheden als apart werk aan te merken dat is afgerond vóór 1 juli.
 
Voor schilder-, behang- en stucadoorwerk blijft het lage tarief van 6% van kracht. Dit was al een bestaande regeling die ook op het materiaal (uitgezonderd behang) van toepassing is voor deze werkzaamheden aan woningen die langer dan 15 jaar in gebruik zijn.
 
Nog een bijzondere regeling: de BTW op arbeid bij aanbrengen van isolatie blijft voor woningen, langer dan 2 jaar in gebruik, ook 6% (niet van toepassing op het materiaal)
 
Bron: publicatie Staatsblad
 
- woningwaarde
  aanvragen
- taxatie opdracht - offerte aanvragen - expertise opdracht