24 uur bereikbaar 088 66 99 666

nieuws

Brandweer en verzekeraars werken samen voor betere brandveiligheid
15-01-2015  Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars gaan samenwerken om leed en schade als gevolg van brand terug te dringen. Veel branden zijn met betrekkelijk eenvoudige maatregelen vermijdbaar of beheersbaar.
 
Door het bevorderen, delen en verspreiden van kennis willen brandweer en verzekeraars Nederland brandveiliger maken. De organisaties werken al langer samen, onder meer bij acties om de risicobewustwording te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Brandpreventieweken, de ontwikkeling van de preventiesite Checklistbrand.nl en campagnes op beurzen.
 
Kern van de strategische samenwerking is dat door het bundelen van kennis, menskracht, netwerk en financiële middelen beide organisaties hun maatschappelijke rol verder versterken door het vergroten van de brandveiligheid en het verminderen van branden, slachtoffers en schade. Jaarlijks wordt hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Ook gaan Brandweer Nederland en het Verbond invulling geven aan samenwerking en kennisdeling bij brandonderzoek.
 
Dat een en ander hard nodig is, blijkt uit de cijfers: het aantal slachtoffers van brand lag in 2013 op 52 doden en zeshonderd gewonden. Naast de emotionele impact van brand is de financiële schadelast  groot. Uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond blijkt dat jaarlijks zo’n 115.000 huishoudens de dupe zijn van een kleine of grote brand in hun woning.
 
Ook de schadelast bij bedrijfsbranden is ernstig: 2013 was een recordjaar met maar liefst 636,5 miljoen euro schade. In de eerste drie kwartalen van 2014 stond de teller alweer op 379,5 miljoen euro schade.
 
 
- woningwaarde
  aanvragen
- taxatie opdracht - offerte aanvragen - expertise opdracht