24 uur bereikbaar 088 66 99 666

bouwkundige opnamen

vooropname

Voordat risicovolle werkzaamheden aanvangen eisen veel opdrachtgevers en/of verzekeraars (CAR- verzekering) dat de bouwkundige staat van risico-objecten wordt vastgelegd, zodat eventuele schade kan worden vastgesteld of onterechte claims onderbouwd kunnen worden afgewezen.
 
Tijdens de voorop- name of nulmeting worden vòòr aanvang van de bouwactiviteiten de bouwkundige gebreken aan de belendende bebouwing vastgelegd. De geconstateerde gebreken worden nauwkeurig beschreven en waar nodig fotografisch (digitaal) vastgelegd.
 
In sommige situaties adviseren wij om ook tijdens de bouw een bouwkundige tussen- opname te laten uitvoeren. Bij eventuele claims verrichten wij desgewenst een na-opname en kunnen wij de gehele schadeafhandeling verzorgen.
 
Om de aansprakelijkheid en/of schade achteraf beter te waarborgen, kan het voor- opnamerapport inclusief beeldmateriaal gedeponeerd worden bij de notaris, hiervan wordt een akte van depot opgemaakt. Wij adviseren u graag over de omvang van de opname en de gewenste rapportagevorm.
- expertise opdracht - vaste taxatie
   opdracht
- offerte aanvragen