24 uur bereikbaar 088 66 99 666

bouwkundige opnamen

klacht en claimregistratie

De registratie van klachten en claims en de daarbij behorende afhandeling van schadeclaims kan KakesWaal geheel voor u verzorgen.
 
De ontvangen claims worden geregistreerd en in behandeling genomen, onze expert beoordeeld de claim middels een naopname en stelt de eventuele schade vast, maakt indien noodzakelijk een globale raming van de herstelkosten en rapporteert aan de opdrachtgever zijn bevindingen, zonodig met een aanbeveling voor maatregelen ter voorkoming van verdere schade en inclusief een advies over de verdere afhandeling van de claim.
- expertise opdracht - vaste taxatie
   opdracht
- offerte aanvragen